Biuro
Oddział
Hodowle
Szczenięta
Reproduktory
Szkolenia
*
  WystawyZarządKOMUNIKATYRegulaminyKynologia*
 

 


 

 

 

 


 

 Aktualności 2017

KOMUNIKAT DO HODOWCÓW

Zgodnie z Regulaminem Hodowlanym, Hodowca jest zobowiązany do złożenia pisemnego zgłoszenia miotu, na załączonym formularzu, w terminie do 14 dni od daty urodzenia szczeniąt. Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem na adres biura Oddziału:     biuro@zkwp-opole.pl
Zgłoszenie urodzenia miotu formularz do pobrania

**

OPOLSKIE WYSTAWY ORGANIZOWANE
WE WRZEŚNIU 2017 ROKU

**

SZKOLENIE PSÓW DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO
ODDZIAŁ W OPOLU

Komisja Szkolenia Psów, przy ZKwP w Opolu, ma zaszczyt zaprosić Państwa na zajęcia szkolenia psów. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie w każdy wtorek, na placu szkoleniowo / treningowym w miejscowości Wawelno. SZCZEGÓŁY

**

NOWE SEKCJE W ODDZIALE

**

SEKCJA MŁODEGO PREZENTERA ORAZ NAUKA WYSTAWIANIA PSA

W Oddziale została powołana SEKCJA MŁODEGO PREZENTERA, spotkania w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:00. Chętnych do nauki prosimy o kontakt z Panią Anną Malczewską. Tel.kom. 509 759 678, e-mail: annamalcz@wp.pl

REGULAMIN "KONKURSU MŁODY PREZENTER"

**

DRUK DANYCH DO METRYK NA RODOWODY EKSPORTOWE

**

Przypominamy o obowiązku opłacania składek

Zgodnie z Regulaminem poboru (opłacania) składek członkowskich Związku Kynologicznego w Polsce przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich za bieżący rok. Zaleganie z płatnością składek skutkuje skreśleniem z listy członków Związku. Prosimy członków naszego Oddziału, którzy jeszcze nie opłacili składek o ich uregulowanie.

& 18 pkt.2 statutu:
Członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Oddziału uzna zwłokę za usprawiedliwioną. Warunkiem uczestnictwa w wystawach i imprezach kynologicznych jest opłacenie składki członkowskiej. Należy pamiętać również o obowiązku opłacenia wystawy za zgłoszonego i umieszczonego w katalogu psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony na wystawę czy też nie.

Informujemy, że ze strony internetowej Oddziału zostaną usunięte informacje o hodowlach, reproduktorach i szczeniętach należących do osób, które zalegają ze składkami.

**

RANKING OPOLSZCZYZNY 2016
WYNIKI & ZDJĘCIA

**

Najnowsze informacje odnośnie szkolenia psów, kursów znajdują się TUTAJ

**

Informacje o hodowli, szczeniętach, reproduktorach, championach, które chcielibyście Państwo umieścić na Oddziałowej stronie internetowej prosimy wypełnić według poniżej umieszczonych wzorów (ZAŁĄCZNIK) i odesłać na adres Oddziału zkwpopole@zkwp-opole.pl, w celu weryfikacji danych i przesłania do webmastera. Również wszelkie zmiany dotyczące powyższych danych (np. dodanie zdjęć, informacji o tytułach, badaniach) prosimy dokonywać wyłącznie drogą mailową na adres zkwpopole@zkwp-opole.pl

**

Prosimy członków naszego Oddziału o weryfikowanie miotów szczeniąt, które są w hodowli, reproduktorów i championów, które nie żyją lub zostały wycofane z hodowli, zmieniły właściciela itd. Informacje te są potrzebne do zaktualizowania bazy danych psów zarejestrowanych w naszym Oddziale.Aktualizacja: 29.07.
2017

 
 

 

© ZKwP Opole
Contakt ZKwP OpoleHOme