Biuro
Oddział
Hodowle
Szczenięta
Reproduktory
Szkolenia
*
  WystawyZarządKOMUNIKATYRegulaminyKynologia*
 

 


 

 

 

 


 

 Aktualności 2019

W związku z wprowadzeniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO - osoby, które chcą udostępniać na oddziałowej stronie internetowej dane o HODOWLI/SZCZENIĘTACH/REPRODUKTORACH/CHAMPIONACH prosimy o dostarczenie do oddziału wypełnionych DRUKÓW z podpisem! Brak tego wymogu spowoduje usunięcie danych ze strony oddziału.

**

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU OPOLE
Opole, 28.02.2019 r., godz. 17

Dnia 28 lutego 2019 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w siedzibie Oddziału Związku Kynologicznego w Opolu, ul. 1-go Maja 92, odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków oddziału z wyborami zastępcy delegata na Zjazd Delegatów.
Prosimy zabrać ze sobą ważną legitymację członkowską, która wraz z opłaconą składką za rok 2019 stanowi podstawę do wydania mandatu. Składkę członkowską za rok bieżący można będzie opłacić na miejscu pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia jest dostępny do wglądu w biurze Oddziału.

< PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU >

**

KOMUNIKAT do Hodowców, Kierowników Sekcji, Zastępców

Hodowca w celu umówienia się na przegląd miotu proszony jest o kontakt z Kierownikiem danej Sekcji. Przeglądy miotów szczeniąt proszę zgłaszać Kierownikowi danej SEKCJI na załączonym na stronie Oddziału FORMULARZU.

**

SEKCJE W ODDZIALE

**

SEKCJA MŁODEGO PREZENTERA ORAZ NAUKA WYSTAWIANIA PSA

W Oddziale została powołana SEKCJA MŁODEGO PREZENTERA, spotkania w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:00. Chętnych do nauki prosimy o kontakt z Panią Anną Malczewską. Tel.kom. 509 759 678, e-mail: annamalcz@wp.pl

REGULAMIN "KONKURSU MŁODY PREZENTER"

**

DRUK DANYCH DO METRYK NA RODOWODY EKSPORTOWE

**

Przypominamy o obowiązku opłacania składek

Zgodnie z Regulaminem poboru (opłacania) składek członkowskich Związku Kynologicznego w Polsce przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich za bieżący rok. Zaleganie z płatnością składek skutkuje skreśleniem z listy członków Związku. Prosimy członków naszego Oddziału, którzy jeszcze nie opłacili składek o ich uregulowanie.

& 18 pkt.2 statutu:
Członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Oddziału uzna zwłokę za usprawiedliwioną. Warunkiem uczestnictwa w wystawach i imprezach kynologicznych jest opłacenie składki członkowskiej. Należy pamiętać również o obowiązku opłacenia wystawy za zgłoszonego i umieszczonego w katalogu psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony na wystawę czy też nie.

Informujemy, że ze strony internetowej Oddziału zostaną usunięte informacje o hodowlach, reproduktorach i szczeniętach należących do osób, które zalegają ze składkami.

**Aktualizacja: 03.02.
2019

 
 

 

© ZKwP Opole
Contakt ZKwP OpoleHOme