pl gb CZ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

free counters

Mezinárodní výstava psů
Opole, 25-26.4.2015

TITULY
 

Na výstavu mohou být přihlášení psi i feny všech plemen, které vlastní průkazy původu vystavené organizací zastřešenou FCI.

Pozor!
Datem rozhodujícím o stáří psa je den vystavení (např. pes narozený 15. května může být vystavený ve třídě dorostu nejdříve 16.listopadu).

V souladu s výstavním řádem FCI může být pes/fena přihlášen pouze do jedné z následujících tříd:
- štěňata (Minor Puppy) od 4 do 6 měsíců
- dorostu od 6 do 9 měsíců
- mladých od 9 do 18 měsíců
- střední od 15 do 24 měsíců
- otevřená od 15 měsíců (bez ohledu na získané tituly)
- pracovní od 15 měsíců (s certifikovaným použitelnosti)
- šampionů od 15 měsíců (s diplomem šampiona)
- veteránů nad 8 let.

Pozor!
O přiznání titulu CWC se mohou ucházet psi a feny přihlášení do třídy střední, otevřené, pracovní a šampiónů. CACIB může být přiznán psu/feně, který vzejde porovnáním vítězů všech těchto tříd.
K přihlášce do třídy pracovní je nutno doložit kopii certifikátu z pracovní zkoušky, do třídy šampionů pak diplom šampiona. Přihlášky bez těchto dokumentů budou zařazeny do otevřené třídy. Po uzavření katalogu (10.4.2015) nebude již změna třídy možná.

Tituly
Na výstavě budou přiznávány tyto tituly:
- certifikát na na Mezinárodního šampiona krásy – CACIB, res. CACIB
- certifikát na polského šampiona – CWC
- Vítěz mladých (pes, fena)
- Nejlepší dospělý pes / Nejlepší dospělá fena
- Vítěz opačného pohlaví (BOS)
- Vítěz plemene (BOB)
- Vítěz skupiny FCI
- Soutěž o Nejlepšího Psa Výstavy - Opole 2015

Nejlepší chovný pár (pes a fena) v držení jednoho majitele - uvedení v katalogu.

Psi plemen neuznaných přes FCI mají právo získat titul čekatele šampiona (CWC) a také titul Champion Polska !!!

Šampion Polska
Na každé z kynologických výstav v zemi náleží rozhodčímu právo přiznat certifikát (nazývaný zkráceně CWC) na titul Šampiona Polska.

V každém plemeni mohou certifikáty získat psi i feny, kteří získali ocenění výborná 1 ve třídě střední, otevřené, pracpvní a šampiónů, bez ohledu na na počet konkurentů.
Tři CWC získané od tří různých rozhodčích - z toho nejméně jedno z výstavy klubové nebo mezinárodní - jsou základem pro přiznání psovi nebo feně titulu Šampion Polska, za podmínky, že mezi prvním a posledním získáním certifikátu uplynulo nejméně 6 měsíců (naprz. 1.1. do 2.7.).

Junior šampion Polska
Titul může být zadán na základě 3 x přiznaného titulu Vítěz mladých, od 3 různých rozhodčích. Nejméně jeden z nich musí být přiznaný na výstavě klubové nebo mezinárodní. Časové rozmení není určeno.

Diplomy "Šampion Polska" a "Junior šampion Polska" vydává Hlavní kynologický svaz na základě písemné žádosti majitele (vzor žádosti připojen k těmto pravidlům) a berouc do úvahy zprávu z jednotlivých oddílů organizující tyto výstavy.
 

 

 
   
 

ZKWP OPOLE | A&M Webdesign
Copyright © 2012-2015 All Rights Reserved