pl gb  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

free counters

VIII Krajowa Wystawa Ras Polskich
Opole-Grudzice, 04.06.2016

INFORMACJE

W poszczególnych zakładkach znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń na wystawę, obsady sędziowskiej, tytułów, które można u nas zdobyć, jak również informacje formalne dotyczące terminów, opłat itp., a po wystawie również wyniki i fotorelację z wystawy.

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z psami do wizyty w gościnnym Opolu. Życzymy samych sukcesów oraz wspaniałej pogody i wielu wrażeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OPOLA

PLAN SĘDZIOWANIA :: WYKAZ WYSTAWCÓW

MIEJSCE WYSTAWY

Strzelnica Myśliwska PZŁ w Opolu-Grudzicach
ul. Strzelecka

TYTUŁY

Na wystawę mogą być zgłoszone psy i suki wszystkich polskich ras, posiadające rodowody organizacji kynologicznych uznanych przez FCI.

Uwaga!
Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 16 listopada).

Zgodnie z regulaminem wystaw FCI psa/sukę można zgłosić tylko do jednej z następujących klas:
- młodszych szczeniąt od 4 do 6 miesięcy,
- szczeniąt od 6 do 9 miesięcy,
- młodzieży od 9 do 18 miesięcy,
- pośredniej od 15 do 24 miesięcy,
- otwartej od 15 miesięcy, bez względu na posiadane tytuły,
- użytkowej od 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości,
- championów od 15 miesięcy, z zatwierdzonym tytułem championa,
- weteranów powyżej 8 lat.

Uwaga!
O przyznanie CWC ubiegać się mogą psy i suki zgłoszone do klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. Do zgłoszenia do klasy użytkowej lub championów należy dołączyć kserokopię dokumentu uprawniającego (certyfikat użytkowości, dyplom championa). Zgłoszenia bez dołączonej kserokopii zostaną umieszczone w klasie otwartej.

Tytuły
- certyfikat na Championa Polski – CWC
- Zwycięzca Młodzieży
- Najlepszy Junior w Rasie
- Najlepszy Dorosły Pies / Najlepsza Dorosła Suka
- Zwycięzca Weteran
- Zwycięzca Rasy (BOB)
- Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS)
- Najpiękniejszy Pies Wystawy – Best In Show Opole 2016

REGULAMIN WYSTAW PSÓW RASOWYCH
Od 1.01.2014 roku obowiązuje nowy Regulamin Wystaw Psów Rasowych pdf

OPŁATY DLA CZŁONKÓW ZKwP

Dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP
(only ZKwP members)

WYSTAWA PSÓW RAS POLSKICH

W terminie: 20.5.2016

BEZ KATALOGU

1 PLN

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy tylko za pośrednictwem formularza internetowego. Prosimy NIE PRZESYŁAĆ zgłoszeń e-mailem lub faxem! Prosimy NIE PRZESYŁAĆ kopii potwierdzenia wpłaty. Opłaty za wystawę będą uznawane wyłącznie na podstawie wyciągu bankowego.

Informujemy, że opłaty za zgłoszenia dokonać można w systemie wystawy.NET poprzez płatności internetowe PayU, obsługujące m.in. karty płatnicze, kredytowe, szybki transfer oraz przelewy.

KONTO

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie.
W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Informujemy, że opłaty za zgłoszenia dokonać można w systemie
http://wystawy.NET/ poprzez płatności internetowe PayU, obsługujące
m.in. karty płatnicze, kredytowe, szybki transfer oraz przelewy.


Opłaty można wnosić również na konto oddziału:

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Opolu
ul. 1 Maja 92
45-357 Opole

Konto: Raiffeisen Bank Polska
46 1750 0012 0000 0000 2700 8828

Zgłoszenia
W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane w terminie. Zgłoszenia spóźnione nie zostaną przyjęte. Ponieważ psy nie ujęte w katalogu nie mogą być dopuszczone do oceny (regulamin wystaw FCI), dopilnowanie terminowego zgłoszenia i opłacenia leży w interesie wystawcy.

Organizator prześle wystawcom potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę, uprawniające do bezpłatnego wstępu jednej osoby z jednym zgłoszonym psem oraz numer startowy psa, jeśli wystawa została opłacona. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Uwaga!
Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje wystawcę do przestrzegania regulaminu oraz stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za zgłoszenie psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony do oceny, czy też nie. Równocześnie z wysłaniem zgłoszenia prosimy o przekazanie opłaty na nasze konto bankowe (j.w.). W tytule przelewu prosimy podać jakiego psa (psów) dotyczy wpłata. Zwrot opłaty za psa nie przyjętego na wystawę nastąpi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WPROWADZANIA NA WYSTAWĘ PSÓW NIE ZGŁOSZONYCH!
(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPRZEDAŻY SZCZENIĄT NA WYSTAWIE!
(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

KAŻDEGO ZGŁOSZONEGO NA WYSTAWĘ PSA OBOWIĄZUJĄ AKTUALNE
SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Ważne informacje
1. Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.
2. Od 01.01.2012 roku zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami. Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012 roku oraz psy/suki urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia uszu i/lub ogonów.
3. W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną i zostaną opłacone w terminie do 20.05.2016.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia przesłane faxem i e-mailem.
5. Przesunięcie psa do innej klasy lub wycofanie zgłoszenia jest możliwe tylko do dnia 20.05.2016.
6. WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.
7. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.
8. W przypadku konieczności odwołania wystawy z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. wścieklizna) opłata za zgłoszenie psa zostanie wystawcom zwrócona po potrąceniu kwoty na opłacenie powstałych kosztów.

 

 
   
 

ZKWP OPOLE | A&M Webdesign
Copyright © 2012-2016 All Rights Reserved