pl gb  
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

free counters

Wystawa Specjalistyczna
Klubu Welsh Corgi i Lancashire Heelerów
Opole (Park Nadodrzański), 28.04.2018
duże "CWC"

Termin zgłoszeń i opłat: 06.04.2018


INFORMACJE

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z psami do wizyty w gościnnym Opolu.
Życzymy samych sukcesów oraz wspaniałej pogody i wielu wrażeń.

Bosch Radio Opole Almatur Opole

Ważne informacje
1. Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.
2. Od 01.01.2012 roku zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami. Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012 roku oraz psy/suki urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia uszu i/lub ogonów.
3. W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną i zostaną opłacone w terminie do 06.04.2018.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia przesłane faxem i e-mailem.
5. Przesunięcie psa do innej klasy lub wycofanie zgłoszenia jest możliwe tylko do dnia 06.04.2018.
6. WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.
7. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.
8. W przypadku konieczności odwołania wystawy z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. wścieklizna) opłata za zgłoszenie psa zostanie wystawcom zwrócona po potrąceniu kwoty na opłacenie powstałych kosztów.

MIEJSCE WYSTAWY

OPOLE - Park Nadodrzański -

ul. Powstańców Śląskich, 46-020 Opole

Rozpoczęcie wystawy godz. 11:00

TYTUŁY

Na wystawę mogą być zgłoszone psy i suki posiadające rodowody organizacji kynologicznych uznanych przez FCI.

Uwaga!
Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 15 listopada).

Zgodnie z regulaminem wystaw FCI psa/sukę można zgłosić tylko do jednej z następujących klas:
- młodszych szczeniąt od 4 do 6 miesięcy,
- szczeniąt od 6 do 9 miesięcy,
- młodzieży od 9 do 18 miesięcy,
- pośredniej od 15 do 24 miesięcy,
- otwartej od 15 miesięcy, bez względu na posiadane tytuły,
- championów od 15 miesięcy, z zatwierdzonym tytułem championa,
- weteranów powyżej 8 lat.


Uwaga!
O przyznanie CWC ubiegać się mogą psy i suki zgłoszone do klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. Do zgłoszenia do klasy championów należy dołączyć kserokopię dokumentu uprawniającego (dyplom championa). Zgłoszenia bez dołączonej kserokopii zostaną umieszczone w klasie otwartej.

Tytuły
Na wystawie przyznawane będą tytuły i wyróżnienia:
- certyfikat na Championa Polski - CWC ("duże")
- Zwycięzca Młodzieży
- Najlepszy Junior w Rasie
- Zwycięzca Weteran
- Najlepszy Dorosły Pies / Najlepsza Dorosła Suka
- Zwycięzca Rasy
- Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS)
- Najpiękniejszy Pies Wystawy - Best in Show

UDZIAŁ W KONKURENCJACH HODOWLANYCH JEST BEZPŁATNY
Koniecznym warunkiem uczestnictwa w tych konkurencjach jest umieszczenie zgłoszonych psów w katalogu !!!!!

Konkurencje hodowlane
Najlepszy Reproduktor
Najlepsza Suka Hodowlana
Najlepsza Hodowla
Najlepsza Para hodowlana


Udział w konkurencjach hodowlanych musi być zgłoszony w katalogu. Nie przyjmujemy zgłoszeń do konkurencji hodowlanych na wystawie!

Najlepszy Reproduktor /minimum trójka potomstwa, z co najmniej dwóch miotów/
Najlepsza Suka Hodowlana /minimum trójka potomstwa, z co najmniej dwóch miotów/
Najlepsza Hodowla /minimum trójka psów z tym samym przydomkiem hodowlanym/
Najlepsza Para Hodowlana /pies i suka będące własnością jednego właściciela/


Reproduktor/Suka hodowlana reprezentowana przez potomstwo – nie musi być zgłoszona na wystawę!

SĘDZIA

PROGRAM WYSTAWY

Sobota - 28.04.2018

przyjmowanie psów (kontrola weterynaryjna)
otwarcie wystawy
ocenianie psów w ringach

konkurencje hodowlane i finałowe:

- wybór Najlepszego Reproduktora
- wybór Najlepszej Suki Hodowlanej
- wybór Najlepszej Hodowli
- wybór Najlepszej Pary
- wybór Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia
- wybór Najpiękniejszego Szczenięcia
- wybór Najpiękniejszego Juniora
- wybór Najpiękniejszego Weterana
- wybór Najpiękniejszego Psa Krajowej Wystawy Corgi i Lancashire Hellerów

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Termin zgłoszeń i opłat: 06.04.2018

!!! PRZYJMUJEMY TYLKO OPŁACONE ZGŁOSZENIA !!!

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy,
których zgłoszenia wpłyną i zostaną opłacone w terminie do 06.04.2018.

OPŁATY DLA CZŁONKÓW ZKwP

Dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP
(only ZKwP members)

WYSTAWA

Termin zgłoszeń i opłat:
06.04.2018
1. PIES (z katalogiem) 100 PLN
KAŻDY NASTĘPNY PIES (bez katalogu) 90 PLN
MŁODSZE SZCZENIĘTA (bez katalogu) 50 PLN
SZCZENIĘTA (bez katalogu) 50 PLN
WETERANY (bez katalogu) 50 PLN

KONTO BANKOWE

Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie.
W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

W tytule przelewu prosimy podać jakiego psa (psów)
dotyczy wpłata lub numer zgłoszenia
.

Informujemy, że opłaty za zgłoszenia dokonać można w systemie
http://wystawy.NET/ poprzez płatności internetowe PayU, obsługujące
m.in. karty płatnicze, kredytowe, szybki transfer oraz przelewy.


Opłaty można wnosić również na konto oddziału:

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Opolu
ul. 1 Maja 92
45-357 Opole

Konto: Raiffeisen Bank Polska
05 1750 0012 0000 0000 2700 8887

Zgłoszenia
W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane i opłacone do dnia 06.04.2018 roku (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora.

Organizator prześle mailem wystawcom potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę, uprawniające do bezpłatnego wstępu jednej osoby z jednym zgłoszonym psem. Numer startowy psa jest do odbioru na ringu. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Uwaga!
Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje wystawcę do przestrzegania regulaminu oraz stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za zgłoszenie psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony do oceny, czy też nie. Równocześnie z wysłaniem zgłoszenia prosimy o przekazanie opłaty na nasze konto bankowe (j.w.). W tytule przelewu prosimy podać jakiego psa (psów) dotyczy wpłata.

Stoiska handlowe, reklama w katalogu

Kontakt: Małgorzata Wąsacz-Rosa m.wasacz-rosa@wp.pl

06.04.2018 roku mija termin nadsyłania Reklam do katalogu wystawowego.

ASYSTENCI, GOSPODARZE, SEKRETARZE, TŁUMACZE

Chętnych do odbycia asystentury, gospodarzowania, sekretarzowania czy bycia tłumaczem na naszych wystawach

Kontakt: Barbara Klonowska asystenciwystawyopole@wp.pl  

Termin 06.04.2018 rok

Wszelkie informacje odnośnie asystowania, gospodarzowania i sekretarzowania w ringach zostaną udzielone po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń psów.

Wyróżnienia indywidualne

Kontakt: Anna Malczewska annamalcz@wp.pl

Parking: 20 PLN
Bilety wstępu:

- dorośli - 12 PLN
- dzieci do lat 6 - bezpłatnie
- dzieci do lat 15 i emeryci - 6 PLN

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WPROWADZANIA NA WYSTAWĘ PSÓW NIE ZGŁOSZONYCH!
(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPRZEDAŻY SZCZENIĄT NA WYSTAWIE!
(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

KAŻDEGO ZGŁOSZONEGO NA WYSTAWĘ PSA OBOWIĄZUJĄ AKTUALNE
SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

HOTEL

Hotel DeSilva Premium Opole

 
   
 


ZKWP OPOLE